NAV állásfoglalás a tanulószerződéses tanulók számfejtésével kapcsolatban

Az új Tbj. 2020.07.15-től hatályos Átmeneti rendelkezés rész 105.§ -a szerint a tanulószerződésekre még a 2019.12.31-én hatályos régi Tbj. szabályok vonatkoznak.
Az említett paragrafus meghatározza a járulékalapot képező jövedelmet (régi Tbj. 4.§ k) pont 1. alpont), azonban nem szabályozza, hogy milyen járulék típust kell megállapítani (régi Tbj. 4.§ l) pont).

A NAV–val történt egyeztetés alapján a tanulószerződéses jogviszonyban a jogviszony fennállásáig a régi Tbj. szerinti egyéni járulékokat (4%, 3%, 10%) kell megállapítani és levonni. A régi szabály szerint  

a 1,5% munkaerőpiaci járulékot nem kell levonni!

A NAV egyeztetett a PM-mel, és az Szt. átmeneti szabálya (125.§) tekinthető mérvadónak a tanulókra vonatkozóan.

NEXONbér szoftverünknek (várhatóan 2020.07.31-én) külön verziója kerül kiadásra, ami tartalmazza a tanulószerződéses tanulók számfejtését.

 

Ismerje meg a mindig naprakész NEXONbér szoftverünket, részletek itt...