A minimálbér és garantált bérminimum 2021. február 1-től érvénybe lépett összege módosítja a SZOCHO alapot, az SZJA-t, a tb- és nyugdíjjárulékot

A 2021/13. számú Magyar Közlönyben megjelent 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. A rendelet alapján 2021. évben 2021.01.01.-01.31. időszakban a minimálbér 161.000 Ft, a garantált bérminimum 210.600 Ft volt érvényben, és 2021.02.01.-től érvényes minimálbér 167.400 Ft, a garantált bérminimum 219.000 Ft összegre változott.

A NAV 2021.02.04-i tájékoztatása alapján a Személyi kedvezmény és a SZOCHO kedvezmények vonatkozásában 2021. évben a 2021.02.01-én érvényes minimálbér alkalmazható 2021.01.01-től is. A bérszámfejtésben 2021. február hónapban visszamenőleg kerülnek megállapításra a 2021.01. hónapra vonatkozó kedvezménykülönbözetek.

Az előző pontban leírtak, és 2018. évi LII. törvény alapján a NEXONbér program a

SZOCHO alapját

az alábbiak szerint állapítja meg: 

 • Az év első napján érvényes minimálbér összege, azaz 2021-ben a 161.000 Ft alapján: 
  • Az 91- Egyházi személy, szerzetesrend tagja Jogviszony jelleg esetén. 
  • A Társas és az Egyéni vállalkozási jogviszonyokban, ha a főtevékenység nem igényel középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget 
  • A SZOCHO levonás alapjának meghatározásakor (2021-ben 161.000 Ft * 24  = 3.864.000 Ft)
 • Az év első napján érvényes minimálbér összege, de visszamenőlegesen a 2021.02.01- től megemelt 167.400 Ft-ot figyelembe véve. 
  • A SZOCHO kedvezmény alap maximumának meghatározásakor 
   • Munkaerő piacra lépő 
   • Munkaerő piacra lépő 50% 
   • Munkaerő piacra lépő nők 3 vagy több gyermek 
   • Munkaerő piacra lépő nők 3 vagy több gyermek 50% 
   • Megváltozott munkaképességű 
   • Mezőgazdasági munkakör 
   • Védett korban elbocsátott 
   • 9-es FEOR kóddal foglalkoztatottak 

A program automatikusan megállapítja 2021. februári számfejtéskor a 2021. január hónapra vonatkozóan visszamenőlegesen érvényesíthető kedvezmény különbözeteket.

 • A tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre garantált bérminimum havi összege alapján (2021. januárban 210.600 Ft, 2021. februártól 219.000 Ft) 
  • A Társas és az Egyéni vállalkozási jogviszonyokban, ha a főtevékenység legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel.

A program az SZJA tv. (1995. évi CXVII.) alapján a

személyi jövedelemadó megállapítása

esetén az alábbiak szerint veszi figyelembe a 2021. évi minimálbér összegeket: 

 • A személyi adóalap kedvezmény összege jogosultsági hónaponként az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, de a 2021.02.01.-től megemelt összeg egyharmada száz forintra kerekítve. A program 2021. februártól havi 55.800 Ft (167.400 Ft / 3) kedvezményt vesz figyelembe, illetve 2021. januárra vonatkozóan automatikusan visszamenőleges számfejtésben megállapítja az érvényesíthető különbözet összegét (55.800 Ft – 53.700 Ft = 2.100 Ft) is. 
 • A Sui generis jogviszonyban havonta az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegéig adható adómentes juttatás, azaz 2021-ben 161.000 Ft-ig. Ha a számfejtési hónapban a számfejtett adómentes juttatás több, mint a minimálbér 161.000 Ft összege, akkor a program figyelmeztető üzenetet ír ki. 

A Tbj törvény (2019. évi CXXII. törvény) figyelembevételével a

társadalombiztosítási járulék és nyugdíjjárulék

megállapítása a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér vagy garantált bérminimum szerint történik: 

 • A díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (41, 47, 65, 75, 76, 77 jogviszony jelleg esetén) Számfejtési időszakban érvényes minimálbér alapján állapítja meg a program a járulék alapját. 
 • A járulék kiegészítés alapjának meghatározásakor a Munkavégzés időszakában érvényes minimálbér 30 százalékát veszi alapul a program. 
 • A 91- Egyházi személy, szerzetesrend tagja Jogviszony jelleg esetén a program a nyugdíjjárulék alapot a Munkavégzés időszakában érvényes minimálbér alapján számolja ki. 
 • A Társas és Egyéni vállalkozási jogviszonyokban a minimum járulék alapot a Munkavégzés időszakában érvényes minimálbér vagy garantált bérminimum összege szerint állapítja meg a program.

A Kincstár 2021/1. számú tájékoztatója szerint a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról szóló 21/2021. (I. 28.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a 20/2021. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott kötelező legkisebb munkabér (167.400 Ft) vagy garantált bérminimum (219.000 Ft) alapján az ellátásokat 2021. február 28. napjáig ismételten meg kell állapítani, vagy felül kell vizsgálni.

Adatszolgáltatások - Éves munkaügyi jelentés 

A KSH honlapján 2021.01.25-én megjelent az Éves munkaügyi jelentés (2241) nyomtatvány. A 2020. évi létszám és kereset statisztikát már csak XML formátumban lehet benyújtani. A beadási határideje 2021. március 1. A nyomtatvány kitöltési útmutatója megtalálható a ksh.hu/nyomtatvanyok oldalon.