Legfontosabb év eleji teendők és változások 2021. januárban

A NEXONbér bérszámfejtő és NEXONcafé cafeteria rendszerünkben elvégeztük a 2021. január 1-től érvénybe lépett jogszabályokat követő módosításokat

Az szja, járulék és tb-ellátásokat érintő jogszabályváltozásokról, valamint a NEXONbér szoftver évnyitási feladatairól mindent megtudhatnak az idén ONLINE formában megrendezésre kerülő NEXON BÉR Akadémián.

Előadók

 • Dr. Asztalos Zsuzsa és Széll Zoltánné, NAV; 
 • Dr. Bogdán Zsuzsanna, MÁK
 • Nádudvari Éva, NEXON 

Részletek és jelentkezés:
-    január 13-ra
-    január 14-re

Legfontosabb teendők és jogszabályváltozások

Munkáltatói igazolás

A 20M30 és EKHO igazolás nyomtatványa és kitöltési útmutatója 2020.12.31-én, míg a 20K36 és 20K91 adatszolgáltatások nyomtatványa, kitöltési útmutatója és XML állománya 2021.01.01-én jelent meg a NAV honlapján.
A munkáltató, kifizető a 2020. évben teljesített kifizetéseiről, juttatásairól 2021.02.01-ig (mert 2021.01.31. vasárnap) köteles összesített igazolást elkészíteni a magányszemély részére.

 

Évnyitással kapcsolatban a munkavállalóktól bekérendő igazolások:

 • adóalapot csökkentő kedvezménynyilatkozatok
  • négy vagy több gyermeket nevelő anyák 
  • családi kedvezmény
  • első házasok kedvezménye
  • önálló tevékenységhez kapcsolódó költségnyilatkozat
  • EKHO-s adózással és jövedelem értékhatárral összefüggő nyilatkozat
  • fogyatékos állapotról szóló igazolás, határozat

 

 • szabadságszámítás előkészítéséhez 
  • gyermekek után járó pótszabadság igénylésére vonatkozó nyilatkozat
  • gyermek tartós betegségéről szóló igazolás
  • munkavállaló legalább 50%-os egészségkárosodásáról szóló igazolást 

 

Bérszámfejtést érintő, törvényi változások

Személyi jövedelemadó 

 • 2021. január 1-től a súlyosan fogyatékos magánszemély az összevont adóalapját a személyi adóalap kedvezményével csökkentheti a fogyatékos állapotról szóló igazolás, határozat alapján. A kedvezmény jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmada száz forintra kerekítve
 • 2021. januártól az adóalap kedvezmények figyelembe vételének sorrendje [Szja tv. 49.§]
  • négy vagy több gyermeket nevelő anyák adóalap kedvezménye [Szja tv. 29/D §.(1) bek] 
  • személyi adóalap kedvezmény [Szja tv. 29/E. § (1) bek] 
  • első házasok kedvezménye [Szja tv. 29/C § (1) – (4) bek.] 
  • családi adóalap kedvezmény [Szja tv. 29/A § (2) bek.]
  • családi járulékkedvezmény [Szja tv. 29/B § (6) bek.] 

    
SZOCHO adó aktualitásai 

 • A Szja tv. 71. §-ban szereplő, béren kívüli juttatásnak minősülő összeget 2020. április 22-től 2021.06.30-ig nem terheli SZOCHO adó kötelezettség. [2020. évi LVIII. törvény 40.§ (3) bek.] 
 • Az Szja tv. 70. §-ban lévő béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások, illetve kilépés miatti BKJ kerettúlépés összege után SZOCHO adót kell megállapítani és megfizetni. [Szocho tv. 1..§ (4) bek. b) pontja ]
 • Az ágazati kedvezmény miatti mentesség 2020.11.01 – 2021.01.31. időszakra vonatkozóan érvényesíthető. [485/2020 (XI.10), 571/2020 (XII.09) és 638/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet] 
 • A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 37. § (3) bekezdése szerint a „Légi” ágazati kedvezmény 2020.12.31.-ig vehető igénybe, azaz a SZOCHO adót és a szakképzési hozzájárulást 2021.01.01.-től ezen ágazatokban meg kell fizetni.

 

Kötelező egészségbiztosítás ellátás

Csecsemőgondozási díj (CSED) 

 • 2021.07.01-től az ellátás összege megemelkedik az alábbiak szerint 
  • a 42. §. (2) és (3) bekezdés szerinti esetben a naptári napi alap 100%-a, 
  • a 42. §. (4) bekezdés szerinti esetben a naptári napi jövedelem 100%-a 
 • A 2021.07.01-én folyamatban lévő ellátás esetén a CSED folyósítását 2021.06.30-ig 70% mértékben, míg 2021.07.01-től 100% mértékben kell folyósítani az ellátás kezdetén megállapított alapra vonatkozóan. 

Szakképzés

 • A 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony és a tanulói jogviszonyból fakadó, vagy arra tekintettel jogszabály alapján a tanulót megillető, illetve terhelő jogok és kötelességek teljesítése tekintetében a 2020.01.01-i szakképzési törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Azaz a fennálló tanulószerződések esetében a 2019. december 31-én hatályos személyi jövedelemadó, szociális hozzájárulási adó- és járulékszabályokat kell változatlanul alkalmazni. [Átmeneti rendelkezés 125.§ (3) bek.] 
 • A 2020.05.31-ét követően létrejött tanulói jogviszony esetén a duális képzőhelynek határozott időre szóló szakképzési munkaszerződést kell kötni, és esetükben a 2020.01.01-től érvényes szakképzési törvényt kell alkalmazni. [19. Szakképzési munkaszerződéssel való részvétel a szakirányú oktatásban] 

Fenti tájékoztatás nem teljes körű, és a jogszabályra tett minden hivatkozás tájékoztató jellegű értelmezés, jogi tanácsadásnak nem minősül, és nem helyettesíti az eredeti jogszabályban foglaltakat! 
A jogszabályokat, előírásokat mindenkor az adott eset valamennyi körülményére tekintettel kell alkalmazni. Az összeállítás nem teljes körű felsorolása az egyes bérügyviteli tevékenységek ellátásához szükséges jogszabályváltozásoknak.