Július 1-vel jön a Társadalombiztosítási járulék

Már egy ideje ismerjük az új tb. törvény rendelkezéseit, de 2020. július 1-jétől éles üzemben kell alkalmazni a mindennapos munka során. Ügyfeleink már letölthették a NEXONbér bérügyviteli, valamint a NEXONcafé cafeteria szoftvereink frissítését, amelyek tartalmazzák az új TBJ-törvény előírásait.

Szakértőink összefoglalták a bérszámfejtést érintő legfontosabb változásokat, de felhívjuk figyelmüket, hogy ez a tartalom a 2020.06.18-án érvényes, egységes közlönyállapot figyelembe vételével készült!

- Az új TBJ. törvény alapján 2020.07.01-től a biztosított magánszemély 18,5%-os társadalombiztosítási járulék megfizetésére kötelezett, amely az alábbi egyéni közterhek összevonását jelenti:

 • nyugdíjjárulék 10%
 • természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%
 • pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3%
 • munkaerő piaci járulék 1,5%

-  Ha a biztosítási jogviszony elbírálására utólag, 2020. június 30-át követően kerül sor és annak kezdő napja 2020. július 1-jét megelőző nap, akkor a biztosítási jogviszony 2020. július 1-je előtti napjaira a 2020.07.01-je előtti szabályokat, míg a 2020. június 30-át követő napjaira az új törvényt kell alkalmazni.

-  Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén mindegyik jogviszonyban megállapításra kerül a társadalombiztosítási járulék.

-  A felszolgálási díj összege 2020.07.01-től társadalombiztosítási járulék alapját képezi, így abból 18,5%-os egyéni járulékot kell levonni.

-  A munkaviszonyban álló biztosított dolgozó esetében a társadalombiztosítási járulékot 2020.07.01-től járulékfizetési alsó határ figyelembe vételével kell megállapítani, amelynek összege havonta a minimálbér 30%-a (Tbj.27.§ (2) bek.) (2020-ban 48.300 Ft)

Ha a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem nem éri el a járulékfizetési alsó határt és a tárgyhónapban elszámolt járulék a járulékfizetési alsó határ után számított járulék összegét nem éri el, a foglalkoztató a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot köteles a dolgozó helyett megelőlegezni, és azt a törvényben előírt határidőn belül befizetni. (Tbj. 77.§(1) bek.)

A megelőlegezett társadalombiztosítási járulékot a foglalkoztatónak a biztosítottal szemben fennálló követelésként nyilvántartásba kell vennie. ((Tbj. 77.§(4) bek.)

A NEXONbér program 2020. júliusi számfejtéstől megállapítja a járulékfizetési alsó határ összegét havonta a minimálbér 30%-ának összegéig. Az alábbi esetekben, tört időszakra vonatkozóan a minimálbér 30%-ának harmincad részével (48.300 Ft / 30 = 1.610 Ft) számolja ki, ha a dolgozó:

 • jogviszonya hónap közben keletkezik vagy szűnik meg,
 • biztosítási jogviszonya a 16. § alapján a hónap egészében nem áll fenn, vagy
 • az adott hónapban táppénzben, baleseti táppénzben részesül, vagy tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén fizetési nélküli szabadságot vesz igénybe.

Nem képezi társadalombiztosítási járulék alapját:

 • a nyugdíjas magánszemélynek kifizetett összeg,
 • a nem biztosított külföldi magénszemélynek kifizetett összeg,
 • a kiegészítő tevékenységet folytató Társas és Egyéni vállalkozó jövedelme, és
 • az EKHO alaphoz figyelembe vett összeg.

-  2020. júliusi számfejtéstől kezdődően a családi járulékkedvezményt a 18,5% -os társadalombiztosítási járulékra vonatkozóan kell érvényesíteni.

Nyugdíjjárulék

-  2020. 07.01-től továbbra is 10%-os nyugdíjjárulékot kell megállapítani:

 • GYED, GYES, GYET, Ápolási díj stb. jövedelmekből (Tbj. 37.§(1) bek.)
 • Az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy után a jogi személy (jogviszony típus) fizeti a nyugdíjjárulékot a minimálbér után. (Tbj. 37.§(3) bek.)
 • A szociális szövetkezetben tagi munkavégzés (Sui generis jogviszony) keretében munkát végző tag a jövedelme után(Tbj. 37.§(4) bek.)

EKHO

-  Az EKHO egyéni járulékok is összevonásra kerültek 2020.07.01-től. A NEXONbér program 2020. júliusi számfejtéstől kezdődően az EKHO nyugdíjjárulék 3,9 % és term. eg.bizt. járulék 1,6 % helyett ugyanazon feltételekkel 5,5 %-os mértékű EKHO társ.bizt. járulékot állapít meg a biztosított magánszemély részére kifizetett juttatások után a magánszemély érvényes EKHO nyilatkozata alapján.

-  Az EKHO munkáltató közteher mértéke 2020.07.01-től 17,5%-ról 15,5%-ra csökkent.

-  A saját jogú nyugdíjas magánszemély EKHO-s jövedelmeiből nem kell levonni az EKHO társadalombiztosítási járulékot, és nem kell megfizetnie a kifizetőnek a 15,5%-os EKHO közterhet.

SZOCHO

-  A SZOCHO adó mértéke 2020. 07.01-től 17,5%-ról 15,5%-ra csökkent.

-  Nem kell SZOCHO adót számolni a saját jogú nyugdíjas jövedelme után egyik jogviszonyban sem.

-  Munkaviszonyos dolgozó esetében a SZOCHO adó alapja megegyezik a társadalombiztosítási járulék alapjával.

Szakképzési hozzájárulás

-  Ha a társadalombiztosítási járulékfizetési alsó határ miatt a SZOCHO alap is kiegészítésre került, akkor a szakképzési hozzájárulás alapja is módosul a kiegészítéssel.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

-  A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után 2020.07.01-től nem kell megállapítani egészségügyi szolgáltatási járulékot

Továbbra is egészégügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett, és a program változatlanul megállapítja az egészségügyi szolgáltatási járulékot:

 • a szövetkezeti tagsági jogviszonyban (Sui generis jogviszony jelölő) álló esetén, illetve
 • a veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetésnélküli szabadságon lévő munkavállalók után.

Cafeteria

A 225/2020. (V. 22.) Korm. rendelet módosította a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében szabályozott a SZÉP kártya béren kívüli juttatások SZOCHO mentességi időszakát 2020. június 30-ról 2020. december 31-re.

A 2020. július 1-től a szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5 százalékról 15,5 százalékra csökken. Ez a változás érinti az egyes meghatározott, valamint a bérként adózó juttatások után fizetendő munkáltatói terheket.

A NEXONcafe rendszerben lehetőség van arra, hogy ezeknél a cafeteria juttatásoknál a 2020. júliusi időszaktól kezdőden az év további hónapjaira tervezett juttatások bruttó értéke az új szorzószámok alapján átszámításra kerüljön. Az így felszabaduló bruttó érték különbözet a nyilatkozati maradvány mezőben jelenik majd meg.

 

Fontos! Ezt a tartalmat szakértőink a 2020.06.18-án érvényes egységes közlönyállapot figyelembe vételével készítették. Az összeállítás nem teljes körű felsorolása az egyes bérügyviteli tevékenységek ellátásához szükséges jogszabályváltozásoknak. Jogi tanácsadásnak nem minősül és nem helyettesíti az eredeti jogszabályban foglaltakat! A jogszabályokat, előírásokat mindenkor az adott eset valamennyi körülményére tekintettel kell alkalmazni.

 

Használjon Ön is mindig naprakész bérügyviteli rendszert! Kérjen személyes bemutatót!