Szakképzési hozzájárulás összegének meghatározása

A NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály szakmai iránymutatása értelmében, ha a kötelezett nem juttat több jövedelmet a munkavállalónak, mint a 15,5 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adókedvezmény alapjaként figyelembe vehető munkabér összege, akkor a 105. § (3) bekezdésére figyelemmel a hozzájárulás alapja nulla.
 
Ez igaz mind a 2021. első, mind a 2021. második félévére.
 
A törvény 2021.07.01.-től hatályba lépett módosítását követően abban az esetben, ha a kötelezett a munkavállalónak havonta a 15,5 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adókedvezmény alapjaként figyelembe vehető munkabérnél több jövedelmet juttatott, akkor az teljes összegben a szakképzési hozzájárulás alapját képezi 2021. második félévében.
 
Az iránymutatás szerint 2021. évi szakképzési hozzájárulást az egész évre azonosan kell megállapítani, így 2021. januártól júniusig fennáll a „pótlólagos” bevallási kötelezettség.
Ezt a kötelezettséget elegendő az éves elszámolás során megtenni oly módon, hogy a szakképzési hozzájárulás alapját meg kell emelni a 2021. első félévére eső - az előleg bevallásokban nem szereplő - szociális hozzájárulási adókedvezmény alapjával (a bevallás 2108A-01-02-es lapjának 30. sora). Fizetési kötelezettség azonban emiatt nem terheli a kötelezettet (Szkt. 128. § (5a) bekezdés), azonban ezt a kötelezettséget a 43. sorában ki kell mutatni.