megállapítása a NEXONbér szoftverben 2020. szeptembertől 

NEXONbér szoftverünkben 2020. szeptembertől kezdődően az alábbiak szerint kerül megállapításra a járulékfizetési alsóhatár.

A munkaviszonyban álló biztosított dolgozó esetében a társadalombiztosítási járulékot 2020.09.01-től járulékfizetési alsó határ figyelembe vételével kell megállapítani, amelynek összege havonta a minimálbér 30%-a (Tbj.27.§ (2) bek.) (2020-ban 48.300 Ft)

Ha a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem nem éri el a járulékfizetési alsó határt és a tárgyhónapban elszámolt járulék a járulékfizetési alsó határ után számított járulék összegét nem éri el, akkor a foglalkoztató köteles a foglalkoztatottnak minősülő biztosított helyett a járulékalapot képező jövedelem és a járulékfizetési alsó határ közötti különbözet után fizetendő járulékot a törvényben előírt határidőn belül megfizetni. (Tbj. 77.§(1) bek.)

A program 2020. szeptemberi számfejtéstől megállapítja a járulékfizetési alsó határ összegét havonta a minimálbér 30%-ának összegéig. Tört időszakra vonatkozóan a minimálbér 30%- ának harmincad részével (48.300 Ft / 30 = 1.610 Ft) számolja ki a program, ha a dolgozó:

  • jogviszonya hónap közben keletkezik vagy szűnik meg,
  • biztosítási jogviszonya a 16. § alapján a hónap egészében nem áll fenn, vagy
  • az adott hónapban táppénzben, baleseti táppénzben részesül, vagy tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén fizetési nélküli szabadságot vesz igénybe.

Munkaviszonyos dolgozó esetében a SZOCHO adó alapja megegyezik a társadalombiztosítási járulék alapjával. Ha a társadalombiztosítási járulékalap a járulékfizetési alsó határ figyelembe vételével került megállapításra, akkor a SZOCHO alapnál is a kiegészített alap után számolja ki a NEXONbér program a SZOCHO adó összegét.

 

Bérszámfejtéséhez használjon az aktuális jogszabályoknak mindig megfelelő szoftvert. Használja a NEXONbér-t!