A Tbj. változásról szól legújabb videós összefoglalónk, kiemelve azokat a változásokat, melyeket a NEXONhrm rendszerben át kell vezetni.

Mi változik 2020.07.01-jétől?

 

A 2019/122. törvény – a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről. Ez egy új törvény, ami már 2019-ben megjelent, de az elmúlt hónapok eseményei nagyon elvonták róla a figyelmet. Pedig kimondhatjuk, hogy az utóbbi évek egyik legjelentősebb bérügyvitelt érintő szabályozásáról van szó.

Először is, fontos változás, hogy egy új járulék típus kerül bevezetésre 2020. július elsejétől, melynek a neve: társadalombiztosítási járulék.

Ez az új járulék fogja összevontan tartalmazni gyakorlatilag az eddigi természetbeni egészségbiztosítási járulékot, pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot és munkaerőpiaci járulékot. A mértéke 18,5 %, tehát megegyezik az előbb felsorolt eddigi járulékok mértékével.

Az, hogy mikor kell ezt a járulékot megfizetni (tehát mely kifizetések képezik az alapját), részletesen tartalmazza a törvény, és a 2020/07-es verzió tájékoztató levele, így például azt is, hogy sajátjogú nyugdíjastól egyik jogviszonyban sem kell vonni járulékot.

A társadalombiztosítási járulék teljes összege után érvényesíthető a családi járulékkedvezmény.

A törvény ugyanakkor nem szünteti meg teljesen az eddigi járulékokat, a nyugdíjjárulék fogalma és mértéke (ami 10 %) bizonyos esetekben továbbra is megmarad. A törvény ezt természetesen pontosan meghatározza, kiemelném, hogy saját jogú nyugdíjas dolgozónak ezt a járulékot nem kell továbbra sem megfizetnie.

Másik fontos változás a járulékfizetési alsó határ fogalmának a bevezetése. Ennek a lényege, és a NEXONhrm rendszert ennek a kezelésére készítettük fel, hogy a társadalombiztosítási járulékot munkaviszonyban álló biztosított dolgozó esetén a minimálbér 30%-ig meghatározott alapra akkor is meg kell fizetni, ha a kifizetett juttatás összege nem éri el a minimálbér 30 %-át.

A minimálbér 30%-ának megállapításakor különböző távollétek (pl. táppénz, baleseti táppénz) arányosan csökkentik az alapot. Ki-és belépés esetén is a tárgyhavi minimum járulék alapot arányosan kell megállapítani, ezen kívül nevesítve vannak még olyan esetek, amikor a járulék alsó határt nem kell figyelembe venni. Ami viszont nem befolyásolja a járulék alsó határ megállapítását, az az, hogy a dolgozó részmunkaidős-e.

Az arányosan megállapított minimum járulék alap után számolt járulékot mindenképp meg kell fizetni. Amennyiben a dolgozó járulék alapja ettől kevesebb, a jelenlegi előírások szerint a különbözetet a munkáltatónak kell megelőlegeznie, és a dolgozóval szemben fennálló követelésként nyilvántartásba kell vennie.

Az előzőekben már említettem, hogy a családi járulékkedvezmény érvényesíthető a társadalombiztosítási járulékra, azt viszont fontosnak tartom kiemelni, hogy a járulékfizetési alsóhatár miatti, munkáltató által fizetedő kiegészítés összegére a NEXONhrm rendszer ezt a kedvezményt nem érvényesíti.

További változás, hogy a Felszolgálási díjból július elsejétől 18,5 % társadalombiztosítási járulékot kell vonni, az eddigi munkáltató által fizetett 15 % nyugdíjjárulék helyett.

Változott az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésre vonatkozó előírás is: kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után 2020.07.01-jétől ezt nem kell megállapítani.

Ezek a mai napon érvényes egységes közlönyállapot szerinti szabályok, de már most elfogadásra vár a Tbj-re vonatkozó több módosító javaslat is.

Ugyan nem a Tbj. tartalmazza, de annak változásához kapcsolódik néhány törvény módosítás:

Egyik fontos változás, hogy a SZOCHO-t szintén meg kell fizetni a Tbj. szerinti esetekben és feltételekkel a minimálbér 30%-a után.

 

Az EKHO törvény is módosult, összevonásra került az EKHO nyugdíjjárulék és természetbeni járulék. A mértéke összevontan megegyezik az eddigivel, de ezután az 5,5 %-os járuléknak a neve EKHO társadalombiztosítási járulék.

Saját jogú nyugdíjas magánszemély EKHO-s jövedelmeibő nem kell levonni az EKHO társadalombiztosítási járulékot, és nem kell megfizetni a kifizetőnek a 15,5 %-os EKHO közterhet.

És ne felejtsük el, hogy szintén július elsejétől csökken a SZOCHO és az EKHO közteher mértéke, így ez július elsejétől 15,5 % lesz és sajátjogú nyugdíjas esetén a SZOCHO-t egyik jogviszonyban sem kell megfizetni.

Az előzőekben részletezett törvényi változásokat a NEXONhrm rendszerein átvezettük, a módosításokat a 2020.06.18-ai, 2020/7 számú verzió tartalmazza.