A Kodolányi János Egyetem Kulturális Tanulmányok Tanszéke és a NEXON tanszéki csoportja szervezésében 2022. szeptemberétől már két szakirányú továbbképzés indul

 

Digitális HR Business Partner szakirányú továbbképzés

 

Digitális HR Business Partner szakirányú továbbképzés  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a HR, az üzleti menedzsment, a belső képzések, valamint a humáninformatika területén, és képesek az emberierőforrás-gazdálkodást a mindenkori szervezeti célok szolgálatába állítani.

 

Kinek ajánljuk a képzést?

- gyakorlati kompetenciákkal rendelkező HR-szakembereknek, akik HR-tudásuk, kvalifikációjuk mellé humáninformatikai és üzleti döntéstámogató ismereteket kívánnak szerezni

- nem HR-területről érkező szakemberek pedig kompetenciakészletüket HR, illetve humáninformatikai tudással tudják gazdagítani

A képzési idő: 2 félév, 60 kredit

A NEXON gondoskodik a humáninformatikai szoftverekről és digitális környezetről, valamint a szakmai gyakorlati terepről. Az oktatásba vendégelőadóként a HR szakma több neves képviselője is bekapcsolódik.

 

Az első évfolyam 2022 szeptemberében indul, amelyre 2022. júniusától, az Egyetem honlapján lehet jelentkezni

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

 • Alapozó tárgyak: 13 kredit
  Bevezetés a munkajogba (munkajog, társadalombiztosítás); Vezetés és szervezetfejlesztés (kommunikációs módszerek, Lencioni-modell, változás menedzsment); Gazdaságstatisztika; Business Intelligence eszközök a gyakorlatban (Ms Excel és PowerBI programok)
 • Szakmai jellegű tantárgyak: 39 kredit
  Munka-, vezetés-, és szervezetpszichológia; Vállalati és HR-stratégia; Humánerőforrásfejlesztés, HR kontrolling, Üzleti és HR-teljesítmény mutatószámok; Ügyviteli eszközök, HR-támogató és önkiszolgáló rendszerek, IT és dokumentáció (NEXON); Agilis szervezetek és agilis HR; HRBP 2.0 Dave Ulrich modell; Vezetői döntéstámogatás; Coaching és tanácsadás, belső kommunikáció; Belső képzés, NewLearning, LearningCampus, Corporate university model; Digitális HR business partner szakmai gyakorlat
 • Kiegészítő ismeretek: 3 kredit
  Szervezeti kultúra, üzleti etika, CSR
 • Szabadon választható ismeretek: 3 kredit
  HR folyamatok modellezése BPMN nyelv segítségével; Minőségmenedzsment

 

                                                                                    Jelentkezz és legyél a vezetőség stratégiai partnere!

 

 

Személyügyi üzleti szervező szakirányú továbbképzés

 

A Kodolányi Egyetem és a NEXON hét éve zajló együttműködésének köszönhetően már több száz HR-es szerzett üzleti szemléletű és a nemzetközi környezetre is felkészítő diplomát.

 

A képzésen a HR hazai és nemzetközi gyakorlatát sajátíthatod el:

 • munkajog, társadalombiztosítás, pénzügyi és adózási ismeretek
 • tanulás- és tehetségmenedzsment
 • szervezetpszichológia, munkaerőgazdálkodás és foglalkoztatáspolitika
 • a szervezetfejlesztés, karriertanácsadás, változásmenedzsment és coaching legújabb módszertanai,
 • gyakorlati jellegű tantárgyak egész sora (pl. személyügyi és munkaügyi technikák, kutatási és tesztelési módszerek, HR támogató és önkiszolgáló rendszerek, iparági specifikumok)
 • tervezés, stratégia, kontrolling gyakorlata

 

Az egyetem oktatói és a NEXON szakemberei együtt állították össze a tematikát, így az üzleti élet igényeinek megfelelő szakismeretekkel rendelkező menedzserek kerülnek ki a szakirányú továbbképzésről.

A NEXON vállalja a hallgatók mentorálását és – igény esetén – a gyakorlati hely biztosítását.

 

A részvétel feltétele:

Bármely képzési területen szerzett alapfokozatú (BA, BSC), vagy mesterfokozatú (MA) főiskolai /egyetemi végzettség.

 

A képzés helye: Budapest és Székesfehérvár

 

Képzési idő: két félév. A konzultációk levelező rendszerű képzésben (a helyzettől függően online formában), szombati napokon lesznek összesen 90 tanóra/félév időtartamban 

                                                                                  További információ és jelentkezés